Select Page

TOESTEMMINGSVERKLARING

▬▬▬▬
Minderjarigen kunnen alleen zelfstandig reizen of meedoen aan de activiteiten met een getekende toestemmingsverklaring van een wettelijke ouder/voogd.

English / Dutch

Guardian Consent Form

Naam van het kind (hierna minderjarige):
Geboortedatum:
Dans Trip:
Vertrekdatum:
Retourdatum:
Naam van de ouder of wettelijke voogd (hierna voogd):
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Voogd verleent hierbij toestemming voor de hierboven genoemde minor om te reizen en deel te nemen aan de lessen en activiteiten in de bovengenoemde danstrip. Voogd begrijpt en accepteert de voorwaarden voor de minderjarige om te reizen. Voogd blijft verantwoordelijk voor de minderjarige. Voogd heeft de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de dansreis gelezen en gaat hiermee akkoord.

Voogd erkent dat de minderjarige niet gedekt is door enige verzekeringen die via GDT wordt verstrekt en dat Voogd verantwoordelijk is voor de kosten bij ziekte of letsel als gevolg van de deelname van de minderjarige aan deze reis.

Voogd begrijpt dat GDT en haar dansdocenten of derde partijen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele claims die voortvloeien uit of verband houden met de minor die de dansreis bijwoont of in verband met enige ziekte of verwonding (inclusief overlijden) of kosten van medische behandeling in verband daarmee, tenzij een dergelijke claim voortvloeit uit de nalatigheid van GDT en / of haar dansdocenten.

In het geval dat de minderjarige zich tijdens de reis misdraagt, begrijpt Voogd dat GDT de minor onmiddellijk van de dansreis mag verwijderen.

Naam:
Handtekening van ouder of wettelijke voogd:
Datum:

READY TO BOOK YOUR NEXT TRIP?

Check all our dance teachers, and one of them make your next trip unforgettable. Let’s dance and make memories!