Select Page

PRIVACYVERKLARING

▬▬▬▬
Global Dance Trips vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij zorgen voor passende (beveiligings) maatregelen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met contact@globaldancetrips.com.

English / Dutch

Artikel 1. Wie zijn wij?

Global Dance Trips is een handelsnaam van vennootschap onder firma Dance Nomads, gevestigd te (2628 LX) Delft aan Leeghwaterstraat te Delft. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66708389. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken van jou als danser je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan je dansniveau, medische condities, social media kanalen en kopie paspoort. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden deelnemer te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wanneer jij een account bij ons aanmaakt vragen wij vervolgens om jouw factuur- en leveringsadres en bewaren wij jouw aankoopgeschiedenis. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Van jou als dansleraar verwerken wij naast bovenstaande gegevens tevens een kopie van jouw diploma’s, EHBO-certificaat en andere gegevens die van belang zijn voor een samenwerking. Hierbij kun je denken aan de gegevens die jij op je curriculum vitae noemt. Wij verwerken deze gegevens om een werkrelatie met jou aan te gaan en deze goed te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens in ons systeem om jou ook voor een toekomstige functie te kunnen benaderen, totdat jij aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw naam en foto’s en ander beeldmateriaal van de danstrip waar jij aan hebt deelgenomen, met eventueel jouw social media account wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren dit beeldmateriaal onbeperkt in ons archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, account, telefoonnummer, boekingsnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Global Dance Trips heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing, retargeting en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google, Cloudflare en Facebook gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, e-mail en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vraag wij om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en ip-adres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

Tot slot verwerken wij jouw gewoonten, levensstijl, sociale contacten, reisgedrag en dansvoorkeur. Deze gegevens hebben wij nodig voor eventueel marktonderzoek. Deze gegevens verwijderen wij na voltooiing van ons onderzoek.

Artikel 3. Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, (potentiele) leraar of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Het kan daarnaast zijn dat wij deze gegevens via een van onze partners doorgestuurd krijgen wanneer jij je hebt ingeschreven voor een van onze diensten, of van een van jouw familieleden of vrienden wanneer zij onze diensten aan jou willen aanbevelen.

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

– Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Global Dance Trips om jouw gegevens in te zien.

– Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.

– Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

– Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

– Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Global Dance Trips laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

– Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar contact@globaldancetrips.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens?

Global Dance Trips zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

Global Dance Trips maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Wij werken met een automatisch boekingssysteem vanuit waar bevestigingen, notificaties en facturen worden verzonden.

Artikel 7. Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar contact@globaldancetrips.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geschiedenis opmerkingen

Ingangsdatum: Maandag 29 oktober 2018.

READY TO BOOK YOUR NEXT TRIP?

Check all our dance teachers, and one of them make your next trip unforgettable. Let’s dance and make memories!